Vedro na med plastové s výpustom a vekom.  Nádoba na med. Vedro pre včelárov.  32 l.