Vedro na med plastové s výpustom a vekom.  Nádoba na med.